Beyt Ephraim

 

 

 
        
<< Previous    [1]  2  3  4  5  ...50    Next >>

Paleo Hebrew

Hebrew

Some browsers or computers will fail to show the Paleo Hebrew script properly. If that should happen to your browser or computer then please install the paleo hebrew font.

For all and any errors, as there will be errors, please report them here. When reporting could you please copy and paste the complete verse.

Genesis  

 

Chapter 1

Gen 1:1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

brasit bra aleim at esmim  f at eary 

Brashit    bra           aleim      at      eshmim    u     at    eartz

In the Beginning   he created Aleim    AT    the Heavens and AT    the earth

 

Gen 1:2 והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על־פני תהום ורוח אלהים מרחפת על־פני המים׃

feary eite tef fbef f-hsk ol-pni tefm frfh aleim mrhpt ol-pni emim  

Ueartz eite     teu   ubeu     uchshk        ol-pni          teum      uruch          aleim         mrchft      ol-pni     emim

And the earth   she became   chaos    and vacant   and darkness   over-faces    deep    and spirit aleim     vibrating     over-faces     the waters

 

Gen 1:3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור׃

 

fiamr aleim iei afr fiei-afr 

Uiamr aleim      iei      aur   uiei-aur

And he is saying Aleim he become light and he becoming – light

 

Gen 1:4 וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשׁך׃

fira aleim at-eafr ki-ufb fibdl aleim bin eafr fbin ehsk 

Uira   aleim       at-eaur ki-tub    uibdl     aleim      bin    eaur    ubin   echshk

And he is seeing Aleim at- the light that – good and he is separating Aleim between the light and between the darkness    

 

Gen 1:5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשׁך קרא לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד׃

fiqra aleim lafr ifm flhsk qra lile fiei-orb fiei-bqr ifm ahd 

Uiqra aleim       laur    ium ulchshk qra    lile       uiei-orb    uiei- bqr       ium    achd

And he calling Aleim to light day and to darkness calling night and he become – evening and he become- morning day one

 

Gen 1:6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃

fiamr aleim iei rqio btfk emim fiei mbdil bin mim lmim 

Uiamr    aleim      iei      rqio     btuk   emim    uiei      mbdil      bin    mim    lmim

And he saying Aleim he become atmosphere in middle of the waters and he become separating between waters to waters

 

Gen 1:7 ויעשׂ אלהים את־הרקיע ויבדל בין המים אשׁר מתחת לרקיע ובין המים אשׁר מעל לרקיע ויהי־כן׃

fios aleim at-erqio fibdl bin emim asr mtht lrqio fbin emim asr mol lrqio fiei-kn 

Uios   aleim        at-erqio     uibdl     bin    emim    ashr   mtcht    lrqio      ubin   emim      ashr mol     lrqio uiei-kn

And he making Aleim at- the atmosphere and he separate between the waters which from under   to atmosphere and between the waters which from on to atmosphere and he became – so

 

Gen 1:8 ויקרא אלהים לרקיע שׁמים ויהי־ערב ויהי־בקר יום שׁני׃

fiqra aleim lrqio smim fiei-orb fiei-bqr ifm sni  

Uiqra aleim        lrqio    shmim     uiei-orb      uiei-bqr   ium shni

And he calling Aleim to atmosphere heaven and he become – evening and he become – morning day two

 

Gen 1:9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השׁמים אל־מקום אחד ותראה היבשׁה ויהי־כן׃

fiamr aleim iqff emim mtht esmim al-mqfm ahd ftrae eibse fiei-kn 

Uiamr aleim      iquu   emim     mtcht eshmim al- mqum achd utrae     eibshe    uiei-kn

And he saying Aleim he flow together the waters from under the heaven to –place one and she be seen    the dry and he become – so

 

Gen 1:10 ויקרא אלהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי־טוב׃

fiqra aleim libse ary flmqfe emim qra imim fira aleim ki-ufb 

Uiqra aleim        libshe    artz    ulmque    emim    qra     imim     uira    aleim       ki-tub

And he calling Aleim to he dry land and to from flow the waters calling seas and he is seeing aleim so-good

 

Gen 1:11 ויאמר אלהים תדשׁא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע עץ פרי עשׂה פרי למינו אשׁר זרעו־בו על־הארץ ויהי־כן׃

fiamr aleim tdsa eary dsa osb mzrio zro oy-pri ose pri lmim asr zrof bf ol-eary fiei-kn 

Uiamr aleim      tdsha     eartz    dsha   osb    mzrio      zro     ots pri     ose   pri     lminu     ashr    zrou- bu          ol-eartz     uiei-kn

And he saying aleim she vegetate the land vegetate herbage sowing seed tree fruit making fruit to species and which seed and- in him on – the land and he become – so

 

Gen 1:12 ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה־פרי אשׁר זרעו־בו למינהו וירא אלהים כי־טוב׃

ftfya eary dsa osb mzrio zro lminef foy ose-pri asr zrof-bf lminef fira aleim ki-ufb 

Ututsa earts    dsha   osb     mzrio     zro     lmineu      uotz   ose-pri     ashr  zrou-bu lmineu      uira    aleim ki-tub

 

Gen 1:13 ויהי־ערב ויהי־בקר יום שׁלישׁי׃

fiei-orb fiei-bqr ifm slisi 

Uiei-orb   uiei-bqr     ium   shlishi

 

Gen 1:14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השׁמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושׁנים׃

fiamr aleim iei mart brqio esmim lebdil bin eifm fbin elile feif latt flmfodim flimim fsnim  

Uiamr    aleim      iei      mart     brqio    eshmim     lebdil      bin   eium     ubin    elile         ueiu     latt       ulmuodim     ulimim     ushnim

 

Gen 1:15 והיו למאורת ברקיע השׁמים להאיר על־הארץ ויהי־כן׃

feif lmafrt brqio esmim leair ol-eary fiei-kn 

Ueiu   lmaurt      brqio   eshmim     leair      ol-eartz      uiei-kn

 

Gen 1:16 ויעשׂ אלהים את־שׁני המארת הגדלים את־המאור הגדל לממשׁלת היום ואת־המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃

fios aleim at-sni emart ecdlim at-emafr ecdl lmmslt eifm fat-emafr equn lmmslt elile fat ekfkbim 

Uios    aleim      at-shni     emart     egdlim       at-emaur egdl     lmmshlt      eium uat-emaur     eqtn    lmmshlt      elile     uat    ekukbim

 

Gen 1:17 ויתן אתם אלהים ברקיע השׁמים להאיר על־הארץ׃

fitn atm aleim brqio esmim leair ol-ery 

Uitn    atm     aleim     brqio     eshmim leair      ol-eartz

 

Gen 1:18 ולמשׁל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשׁך וירא אלהים כי־טוב׃

flmsl bifm fblile flebdil bin eafr ubin ehsk fira aleim ki-ufb 

Ulmshl    bium ublile       ulebdil      bin     eaur  ubin   echshk uira    aleim       ki-tub

 

Gen 1:19 ויהי־ערב ויהי־בקר יום רביעי׃

fiei-orb fiei-bqr ifm rbioi 

Uiei-orb   uiei-bqr     ium   rbioi

 

Gen 1:20 ויאמר אלהים ישׁרצו המים שׁרץ נפשׁ חיה ועוף יעופף על־הארץ על־פני רקיע השׁמים׃

fiamr aleim isryf emim sry nps hie fofp iofpp ol-eary ol-pni rqio esmim  

Uiamr    aleim       ishrtsu   emim     shrtz nfsh  chie   uouf ioupf    ol-eartz    ol-pni     rqio      eshmim

 

Gen 1:21 ויברא אלהים את־התנינם הגדלים ואת כל־נפשׁ החיה הרמשׂת אשׁר שׁרצו המים למינהם ואת כל־עוף כנף למינהו וירא אלהים כי־טוב׃

fibra aleim at-etninm ecdlim fat kl-nps ehie ermst asr sryf emim lminem fat kl-ofp knp lminef fira aleim ki-ufb 

Uibra aleim      at-etninm       egdlim       uat     kl-nfsh echie   ermsht     ashr shrtsu emim     lminem      uat klouf   knf    lmineu    uira   aleim      ki-tub

 

Gen 1:22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את־המים בימים והעוף ירב בארץ׃

fibrh atm aleim lamr pni frbf fmlaf at-emim bimim feofp irb bary 

Uibrch atm aleim       lamr    pni    urbu umlau     at-emim     bimim     ueouf    irb    bartz

 

Gen 1:23 ויהי־ערב ויהי־בקר יום חמישׁי׃

fiei-orb fiei-bqr ifm hmisi 

Uiei-orb uiei-bqr    ium chmishi

 

Gen 1:24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו־ארץ למינה ויהי־כן׃

fiamr aleim tuya eary nps hie lmine beme frms fhitf-ary lmine fiei-kn 

Uiamr aleim      tutza     earts    nfsh chie   lmine       beme urms uchitu-artz   lmine     uiei-kn

 

Gen 1:25 ויעשׂ אלהים את־חית הארץ למינה ואת־הבהמה למינה ואת כל־רמשׂ האדמה למינהו וירא אלהים כי־טוב׃

fios aleim at-hit eary lmine fat-ebeme lmine fat kl-rms eadme lminef fira aleim ki-ufb  

Uios    aleim      at-chit     eartz     lmine     uat-ebeme   lmine        uat   kl-rms      eadme   lmineu       uira    aleim ki-tub

 

Gen 1:26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל־הארץ ובכל־הרמשׂ הרמשׂ על־הארץ׃

fiamr aleim nose adm bylmnf kdmftnf firdf bdct eim fbofp esmim fbbeme fbkl-eary fbkl-erms erms ol-eary 

Uiamr aleim       nose     adm btzlmnu   kdmutnu   uirdu    bdgt    eim     ubouf   eshmim ubbeme ubkl-eartz ubkl-erms erms     ol-eartz

 

Gen 1:27 ויברא אלהים את־האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃

fibra aleim at-eadm bylmf bylm aleim bra atf zkr fnqbe bra atm 

Uibra  aleim      at-eadm     btzlmu    btzlm    aleim       bra   atu    zkr     unqbe bra   atm

 

Gen 1:28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את־הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל־חיה הרמשׂת על־הארץ׃

fibrh atm aleim fiamr lem aleim prf frbf fmlaf at-eary fkbse frdf bdct eim fbofp esmim fbkl-hie ermst ol-eary  

Uibrch atm     aleim     uiamr      lem     aleim      pru urbu umlau    at-eartz     ukbshe urdu bdgt    eim    ubouf eshmim ubkl-chie ermst     ol-eartz

 

Gen 1:29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את־כל־עשׂב זרע זרע אשׁר על־פני כל־הארץ ואת־כל־העץ אשׁר־בו פרי־עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃

fiamr aleim ene ntti lkm at-kl-osb zro zro asr ol-pni kl-eary fat-kl-eoy asr-bf pri-oy zro zro lkm ieie lakle  

Uiamr aleim       ene    ntti      lkm     at-kl-osb      zro     zro     ashr ol-pni     kl-eartz     uat-kl-eotz    ashr-bu pri-otz  zro    zro      lkm     ieie      lakle

 

Gen 1:30 ולכל־חית הארץ ולכל־עוף השׁמים ולכל רומשׂ על־הארץ אשׁר־בו נפשׁ חיה את־כל־ירק עשׂב לאכלה ויהי־כן׃

flkl-hit eary flkl-ofp esmim flkl rfms ol-eary asr-bf nps hie at-kl-irq osb lakle fie-kn 

Ulkl-chit    eartz    ulkl-ouf      eshmim ulkl     rums    ol-eartz     ashr-bu nfsh chie      at-kl-irq      osb    lakle uie-kn

 

Gen 1:31 וירא אלהים את־כל־אשׁר עשׂה והנה־טוב מאד ויהי־ערב ויהי־בקר יום השׁשׁי׃

fira aleim at-kl-asr ose fene-ufb mad fiei-orb fiei-bqr ifm essi

Uira    aleim      at-kl-ashr    ose     uene-tub mad    uiei-orb     uiei-bqr    ium    eshshi

 

<< Previous    [1]  2  3  4  5  ...50    Next >>

CURRENT MOON

Scripture Time

Site Search

Free Download Manager
Free Download Manager